Informacje o firmie

Prezes: Ole Juul Conradsen
Dyrektor: Wojciech Adamski

NIP: 583-281-89-37, KRS: 0000155547, REGON 192892570
wysokość kapitału zakładowego: 50 000 złotych (wpłacony w całości)

Zarządzanie jakością:


Ochrona środowiska-gospodarka odpadami:
Zatwierdzony przez Wojewodę plan gospodarki odpadami.

Uprawnienia:
- IBDIM - w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa prac antykorozyjnych na stalowych obiektach mostowych
- certyfikat dopuszczający do prac w systemie jakości NORSOK M501 rev 5


Stosowane technologie:
- czyszczenie strumieniowo ścierne różnymi ścierniwami i urządzeniami
- mycie wysokociśnieniowe (do 1000 bar)
- odtłuszczanie chemiczno-termiczne
- czyszczenie mechaniczne
- malowanie ręczne
- malowanie natryskiem powietrznym
- malowanie hydrodynamiczne (do grubości 600 micr. jedna warstwa)
- aplikacja anty-skid
- metalizacja natryskowa (Zn, Al)

2013 Steel Protection