Nasza oferta:
  • renowacje powłok na konstrukcjach stalowych
  • kompletne systemy malarskie na konstrukcjach nowych (wraz z przygotowaniem powierzchni)
  • mycie wysokociśnieniowe konstrukcji, odtłuszczanie, odpompowanie produktów mycia, utylizacja
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy czystości Sa3
  • metalizacja natryskowa łukowa/gazowa
  • obróbka powierzchni łopat turbin wiatrowych w zakresie szpachlowania finalnego i powłok malarskich
Wszystkie prace wykonujemy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Wykonane wieksze zlecenia w zakresie konserwacyjno-malarskim
Sektor morski:
Nowe budowy:
Kontenerowce, promy samochodowe, samochodowce, holowniki, jednostki ratownicze, zaopatrzeniowe off shore, trawlery oceaniczne, tankowce - w zakresie pełnym lub ograniczonym prac malarskich (Stocznia GDYNIA, Karstensen Shipyard – Dania, Stocznia Marynarki Wojennej, Stocznia Północna Gdańsk, zlecenia armatorskie.
Remonty:
Kadłuby, zbiorniki ładunkowe, balastowe, siłownie, ładownie, zbiorniki ryb, wnętrza jednostek bojowych MW Stocznia Remontowa NAUTA, Stocznia Marynarki Wojennej, Gdańska Stocznia Remontowa, zlecenia armatorskie.

Sektor przemysłowy:
Konstrukcje stalowe off shore (Kvaerner), konstrukcje pomocnicze farm wiatrowych (BLADT Industries) - Energomontaż Północ
Konstrukcje urządzeń transportowo – przeładunkowych - renowacja w porcie Gdynia - Bałtycki Terminal Zbożowy

Inne:
Konstrukcje stalowe PGE ARENA w Gdańsku
Łopaty turbin elektrowni wiatrowych - LM Wind Power

Przykładowe zdjęcia z naszych realizacji:
Wyposażenie sprzętowe
Dla realizacji zadań wg wskazanych wyżej technologii firma posiada cały asortyment własnych urządzeń i narzędzi wraz z niezależnym mobilnym zasilaniem.

Specjalizacje
Z uwagi na posiadane zaplecze techniczne firma Steel Protection Poland specjalizuje się zwłaszcza w pracach wymagających zachowania reżimu jakości powłok i czystości otoczenia. Posiadamy urządzenia do odsysania ścierniw oraz stacje filtrów wyciągowych umożliwiających prace piaskarsko-malarskie w sąsiedztwie funkcjonujących urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Należą do nich wszelkie zbiorniki wód pitnych, ładunkowe, przestrzenie trudno dostępne, oraz powierzchnie wymagające bardzo wysokiej jakości powłok (łopaty turbin, konstrukcje off shore).

2013 Steel Protection